Waarom zzp'er zijn in de zorg zo populair is

Susan Mulder

Waarom zzp'er zijn in de zorg zo populair is

Door: Lex Tabak
Specialist ondernemerschap in de zorg
Solopartners, brancheorganisatie voor zzp'ers in de zorg

Met de overduidelijke titel 'Groeiend aantal zzp’ers in de zorg: “Alleen zo hou ik dit werk nog vol”', besteedde Nieuwsuur aandacht aan de drijfveren van zzp’ers in de zorg. Het zou goed zijn als de dialoog over de positie van de zzp’er in de zorg binnen de zorgsector via dit soort berichtgeving op de politieke agenda komt te staan. Het arbeidsmarktprobleem zal de -nu al- enorme groei van het aantal zzp’ers in de zorg alleen maar verder doen toenemen. Lees hier waarom.

Bekend(er) maakt bemind(er)

Er is eenmalig een gericht onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘zzp’er in de zorg’ en dat was in 2009. Nivel onderzocht in samenspraak met beroepsorganisatie V&VN hoe er door de leden werd gekeken naar de opkomst van de zzp’er in de zorg. Toen viel op dat ondervraagden die in de praktijk met een dienstverband te maken hebben gehad positiever waren over de ontwikkelingen dan degene die daar geen ervaring mee hadden. 

Destijds hadden lang niet alle ondervraagden gehoord over zzp’ers in de zorg of er in de praktijk mee te maken gehad. Het beeld bij de respondenten was dan ook twijfelachtig. Veel professionals lieten in het midden wat ze er nu precies van vonden. Inmiddels lopen zzp’ers in de zorg overal rond en zijn zij in aantal enorm gestegen. Hierdoor wordt er tussen professionals onderling meer gesproken over zzp’er zijn in de zorg en worden ervaringen uitgewisseld. Met als gevolg: een zelfversterkend effect. 

Enorm veel werk, dus weinig onzekerheid

Terug naar het onderzoek van Nivel. Als belangrijkste redenen om géén zzp’er te worden, werden in 2009 vooral vermeende administratieve lasten en de onzekerheid van te weinig werk als de twee voornaamste redenen genoemd. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het argument van onzekerheid weggevallen. De hoeveelheid werk voor zzp’ers is met de tienduizenden openstaande vacatures op dit moment oneindig.

De verwachting is dat dit niet zomaar op korte termijn zal veranderen. De hoeveelheid bemiddelende organisaties die zzp’ers begeleiden naar opdrachten is, net als de groep zzp’ers zelf, enorm gestegen de afgelopen jaren. Het aantal bemiddelde organisaties schatten we rond de 200 – 250 initiatieven.

De kans dat een zorgprofessional via sociale media wordt geconfronteerd met de mogelijkheid tot zzp’er worden, zijn hierdoor sterk toegenomen. Het is dus laagdrempelig instappen naar betaalde opdrachten en dat haalt de onzekerheid weg die voorheen onder de stap lag.

Teamverband neemt af onder druk van tekorten

Het gemis van collega’s binnen een vast teamverband, wordt eveneens als belangrijke belemmerende factor aangegeven bij professionals in dienst. Maar juist dat teamverband binnen organisaties staat inmiddels onder druk door de tekorten op de arbeidsmarkt. Niet vervulde vacatures vertalen zich in extra diensten voor de teamleden die er nog wel zijn.

Hierdoor worden deze teamleden overvraagd wat bijdraagt aan de vermoeidheid die nodig is om een stap naar een andere werkgever of zzp’er zijn te overwegen. Het belang om onderdeel uit te blijven maken van het eigen team neemt af. De associatie wat het betekent om onderdeel te zijn van een team verandert namelijk.

ZZP’er zijn werkt voor de zzp’er

De ervaringen die worden uitgewisseld tussen professionals onderling, zijn bijzonder positief als je het perspectief van de zzp’er zelf hanteert. We zien weinig zzp’ers terugstromen naar een dienstverband. Dat komt omdat ze als zzp’er vrijheid en flexibiliteit vinden waar ze voorheen naar op zoek waren.

Ook het Nieuwsuur artikel geeft vooral bij de kraamverzorgende terug dat de werkomstandigheden als zzp’er aanzienlijk beter zijn dan die binnen een dienstverband. Niet zozeer inkomsten, maar gekoppeld zijn aan een vast gezin is voor haar een van de eerste argumenten die naar boven komt. De tevredenheid onder zzp’ers over het zzp’er zijn is in algemene zin hoog en dat maakt zelfstandig verder gaan inmiddels een volwaardige alternatief op een dienstverband.

Zzp'er zijn past niet bij iedereen. Toch nemen veel professionals de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Zij grijpen het ondernemerschap veelal aan als middel merken we, niet zozeer als doel op zich. Op zoek naar meer regie over de eigen omstandigheden en de wijze waarop ze het vak uitvoeren. 

Ben jij (al) freelancer in de zorg? Waarom heb jij gekozen voor het freelancerschap, of waarom juist niet?

Bron: Lex Tabak, SoloPartners

Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Hedendaagse kijk op de inzet van zorgprofessionals

Ik vind het altijd een uitje. Een dagje klussen in een privékliniek is hard werken, maar zo voelt het gek genoeg niet. De sfeer is anders, de patiënten zijn anders en de werkhouding van collega’s is vaak anders. Geen koffie om 10.00 uur, geen probleem. Doorwerken tot het programma klaar is, geen probleem. Na afloop met elkaar een pizza eten in de tuin met een biertje, zeker geen probleem!

Hoeveel freelancers zijn er in Nederland?

Eind 2019 zijn er 1.093.000 zzp’ers in Nederland (CBS). Dat betekent een totale groei van 68.312,5% ten opzichte van 1988. Ruim 30 jaar geleden, nadat de eerste ‘zzp’er’ geregistreerd werd toen de belastingdienst deze term introduceerde. Een behoorlijke groei! Hoe is deze groei tot stand gekomen en wat is er ondertussen allemaal gebeurd in het land van de zelfstandige ondernemers? Dat lees je in deze blog.

Mijn Keurmerk voor freelancers in de zorg

Deze week voerden medewerkers van 55 ziekenhuizen door heel Nederland actie. De werkdruk is te hoog en daardoor is er te weinig tijd beschikbaar voor de gewenste zorg aan de patiënten. De laatste jaren nemen de administratieve lasten steeds verder toe.

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.