Herregistratie BIG kent nu specifieke aanpak voor zzp’ers

Lex Tabak

Herregistratie BIG kent nu specifieke aanpak voor zzp’ers

Door: Lex Tabak
Specialist ondernemerschap in de zorg SoloPartners 

Het is halverwege 2018 en inmiddels vallen er weer veel brieven op de mat bij BIG geregistreerde professionals. Per 1 januari 2019 verloopt de registratie van 160.000 beroepsbeoefenaren en er is dus weer werk aan de winkel voor diegenen die hun registratie willen behouden. Voor freelancers en zzp’ers is er inmiddels een aparte route van kracht.

Waarom een BIG registratie?
De wet BIG bestaat sinds 1993 en heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen. De BIG registratie stelt acht beroepen in staat een wettelijk beschermde beroepstitel te voeren. Deze acht beroepen betreffen verpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts, psychotherapeut en verloskundige. Met zo’n registratie mogen deze professionals zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals omschreven in Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Onder de wet BIG vallen professionals onder het tuchtrecht.

Waarom herregistratie?
Om het BIG register actueel te houden, is tien jaar geleden de herregistratie eis ingevoerd voor fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Voor apothekers, tandartsen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten geldt de herregistratieverplichting vanaf 1 januari 2012.

Voor artsen geldt de herregistratieverplichting vanaf 1 januari 2013. Eens in de vijf jaar is nodig dat de zorgprofessional aantoont over voldoende werkervaring en/of kennis te beschikken om zijn of haar registratie te behouden. 

De afgelopen weken hebben zo’n 160.000 zorgverleners van de eerste groep (2.000 verloskundigen, 20.000 fysiotherapeuten en 138.000 verpleegkundigen) een brief van het BIG-register met een oproep ontvangen. Als zij geregistreerd willen blijven, moeten zij zich moeten herregisteren. Voor deze groep is het de tweede keer dat zij zich moeten herregistreren. Herregistratie kost € 85; een bedrag dat aftrekbaar is voor zzp’ers in de zorg.

Hoe kan ik mij herregistreren?
Het eerste uitgangspunt voor herregistratie in het BIG-register is de eis van werkervaring. Dit wordt bepaald op basis van een urennorm. Je dient aan te kunnen tonen dat je aan deze eis voldoet, als daar om gevraagd wordt. Het CIBG kan van een professional verlangen dat deze na het doorlopen van de stappen richting herregistratie aanvullende stukken stuurt ter bewijsvoering.

Het kiezen van de professionals die dit aanvullende bewijs moeten aantonen, vindt steekproefsgewijs plaats. Haalt een professional de urennorm niet, dan is herregistratie mogelijk wanneer er aan de scholingseisen wordt voldaan. De registratie eisen verschillen per beroepsgroep. Hier zoek je je beroep op.

Een verpleegkundige moet in een periode van vijf jaar 2080 uur gewerkt hebben, oftewel gemiddeld 9 uur per week bij 46 werkzame weken per jaar. Het proces van herregistratie duurt maximaal acht weken. De herregistratie start hier. Ben je benieuwd naar het specifieke beoordelingskader van de wet BIG? Dan kun je dat hier downloaden.

Hoe zit het met herregistratie en zzp’erschap?
Voor zelfstandigen is er een apart formulier gecreëerd dat rekening houdt met de omstandigheden van de zzp’er. Deze ‘Verklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar’ vind je hier. Het formulier en daarmee de werkervaringseis, moet door een boekhouder of accountant ingevuld worden, zo valt op te maken uit de vragenlijst.

Hoe toon je je werkervaring aan? Werkervaring betreft de ‘directe medische zorg aan personen’. Dus aan het lijf, als het ware. Hoe toon je aan dat je als zelfstandige op die wijze hebt gewerkt? Verklaringen van opdrachtgevers of leden van een samenwerkingsverband zijn passend. Mocht je rechtstreeks gedeclareerd hebben bij een zorgverzekeraar, dan zijn deze overzichten ook aan te voeren als bewijsmateriaal, evenals een uitdraai uit een medisch administratief software systeem.
 

Uit de bewijsstukken moet hetvolgende blijken: 

  1. De start- en einddatum per periode
  2. Hoeveel uur je per periode heeft gewerkt
  3. In welke functie je per periode bent aangesteld
  4. Welke werkzaamheden je per periode heeft verricht
  5. Op welk niveau je de werkzaamheden heeft uitgevoerd
  6. Welke werkzaamheden mogen worden gerekend tot het deskundigheidsgebied
  7. Welke werkzaamheden vallen onder het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen

Bron: Lex Tabak voor SoloPartners, brancheorganisatie voor zzp-ers in de zorg

Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Hedendaagse kijk op de inzet van zorgprofessionals

Ik vind het altijd een uitje. Een dagje klussen in een privékliniek is hard werken, maar zo voelt het gek genoeg niet. De sfeer is anders, de patiënten zijn anders en de werkhouding van collega’s is vaak anders. Geen koffie om 10.00 uur, geen probleem. Doorwerken tot het programma klaar is, geen probleem. Na afloop met elkaar een pizza eten in de tuin met een biertje, zeker geen probleem!

Hoeveel freelancers zijn er in Nederland?

Eind 2019 zijn er 1.093.000 zzp’ers in Nederland (CBS). Dat betekent een totale groei van 68.312,5% ten opzichte van 1988. Ruim 30 jaar geleden, nadat de eerste ‘zzp’er’ geregistreerd werd toen de belastingdienst deze term introduceerde. Een behoorlijke groei! Hoe is deze groei tot stand gekomen en wat is er ondertussen allemaal gebeurd in het land van de zelfstandige ondernemers? Dat lees je in deze blog.

Mijn Keurmerk voor freelancers in de zorg

Deze week voerden medewerkers van 55 ziekenhuizen door heel Nederland actie. De werkdruk is te hoog en daardoor is er te weinig tijd beschikbaar voor de gewenste zorg aan de patiënten. De laatste jaren nemen de administratieve lasten steeds verder toe.

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.