Werken met ZZP-ers: welkom terug in 2016!

Suzanne Meijers en Mariëtte Jilderda

Verhouding met de veranderende arbeidsmarkt

Wat mij opvalt in de stappen die worden genomen binnen het onderwerp inhuren van zelfstandigen, is dat het wat mij betreft de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt terug in de tijd zet in plaats van het meegaan mét de ontwikkeling van de maatschappij in zijn geheel en de verzelfstandigende arbeidsmarkt in het bijzonder.  Onze samenleving kenmerkt zich inmiddels door digitalisering, flexibiliteit en het anders indelen van tijd. Mensen zoeken steeds meer de balans tussen werk, mantelzorg, huishouden, gezondheid en maatschappelijke verantwoording. Met het oog op de toekomst is het van belang daarvoor richtlijnen te maken en zelfstandigheid/zelfredzaamheid juist te ondersteunen. We kunnen niet vast blijven houden aan de vaste arbeidsverhouding zoals we die kennen. De groei van het aantal zzp’ers hangt (mede) samen met de ontwikkeling van de maatschappij waarin tijdelijke inhuur de nieuwe norm is: vaste banen maken plaats voor projecten, zelfstandige ondernemers vervangen vaste medewerkers.

Zzp’er in de zorg

Specifiek voor de zorg, een sector waar het aantal zzp’ers hard stijgt, typeert een uitspraak van minister De Jonge op 10 januari 2020 het ondanks álle signalen en ontwikkelingen naar zelfstandigheid willen vasthouden aan oude normen. De minister geeft zelfs aan via wetgeving het werken als zzp’er onmogelijk te willen maken. De minister gaat hier met een grote boog voorbij aan de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in het algemeen en de andere oorzaken voor het massaal uit dienst treden van zorgpersoneel in het bijzonder. Veel zorgprofessionals hebben ervoor gekozen als zzp-er in het beroep verder te gaan omdat dit goed bevalt en waarbij de branche aangeeft erg graag gebruik te willen maken van deze, vaak zeer ervaren en flexibele, zzp’ers.

Debat over inzet van zzp-ers

Het concept wetsvoorstel over een minimumuurtarief en zelfstandigenverklaring voor zzp-ers is onlangs ingetrokken. De veel bekritiseerde webmodule komt er dus wel, om te beginnen als pilot. De bedoeling van minister Koolmees is om de resultaten uit deze pilotfase vervolgens in de Kamer te bespreken én per sector bekijken wat de arbeidsmarkt effecten zijn. Voor de zorg een belangrijk gesprek, omdat dar dus inmiddels veel met zzp-ers wordt gewerkt.

Digitale platformen

In de veranderende (arbeids)markt spelen digitale platformen een hele grote rol en vormen de basis voor ontmoeting van vraag en aanbod op allerlei vlakken. Het is uiteraard belangrijk dit goed te kaderen en oog te hebben en houden voor de kwaliteit van de werkenden. Het uitgangspunt moet echter flexibiliteit zijn en niet het beperken van de zelfstandigheid van werkenden en de flexibele relaties met opdrachtgevers. In de wet DBA én de voorgenomen invoering van de webmodule in 2021, zie ik dat in ieder geval (nog) niet terug. We blijven dus steken in 2016, want er zijn geen stappen gezet terwijl de arbeidsmarkt zich lekker zelfstandig door ontwikkelt!

 

 

 

Dit artikel is geschreven door mr. Mariëtte Jilderda en mr. Suzanne Meijers. Mariëtte is arbeidsrechtjurist te Leusden (http://www.recht-en-zo.nl/). Suzanne is arbeidsrecht advocaat te Utrecht (suzannemeijersarbeidsrecht.nl). Beiden helpen ondernemers met én zonder personeel met het voorkomen en oplossen van lastige arbeidsrechtelijke situaties. Liefst op een praktische en begrijpelijke manier.

 
Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Ervaring binnen het ziekenhuis als Freelance Verpleegkundig Specialist

Op het moment van schrijven van dit artikel gaat het niet goed met mijn opa (87 jaar). Enkele jaren geleden kreeg hij de diagnose hartfalen. Binnen een week tijd is hij enorm achteruitgegaan. Mijn opa ligt nu in het ziekenhuis te wachten op een plek in een hospice. Hij is de 7e wachtende in de rij, want er is geen plaats in de omgeving.

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.