Hoe wek je vertrouwen als zzp’er in de zorg?

Denise Ijsselstijn

U werkt als zzp’er met opdrachten in de zorg. Het is belangrijk dat u goed werk levert en daarbij aan alle wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast wilt u zich voornamelijk richten op hetgeen u met passie doet, namelijk het leveren van betrouwbare zorg!

In 2009 is Mijn Keurmerk opgezet om zzp’ers in de zorg te ontlasten betreffende administratieve taken. Inmiddels is Mijn Keurmerk een digitaal platform waar de zzp’er 24/7 toegang tot heeft. Bewijsstukken die vereist zijn kan de zzp’er zelf uploaden of er kan gebruik gemaakt worden van een service waarbij Kiwa u hier in ondersteunt. Daarnaast is de helpdesk bereikbaar voor vragen.

In 2017 werden de eisen van Mijn Keurmerk, die nog steeds bestaan uit onder andere een geldige VOG, paspoort, erkende diploma’s en een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, uitgebreid met de eisen betreffende klachten en geschillen uit de WKKGZ. Inmiddels zijn alle eisen vanuit de WKKGZ doorgevoerd in Mijn Keurmerk.

Omdat derde partijen het steeds interessanter vinden dat er een borging bestaat voor een zzp’er, wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Zo kan Mijn Keurmerk in sommige situaties ook verplicht worden gesteld bij de aanvraag van een AGB code.

De dossiers van de zzp’ers worden minstens een keer per jaar in het geheel getoetst. Documenten die tussentijds verlopen moeten tijdig vervangen worden. Hiervan ontvangt de deelnemer een notificatie. Zo weten de zzp’er en de zorgpartners, die gebruik maken van het Keurmerk, dat de zzp’er continue voldoet aan de eisen.

Alle aangesloten zzp’ers zijn terug te vinden in het Keurmerkregister. Dit kan continue gecontroleerd worden middels het invoeren van de juiste gegevens.

 

Wilt u meer weten omtrent Mijn Keurmerk klik dan hier of

Neem contact op via telefoonnummer 088 – 9984901.

 

Denise Ijsselstijn - International Sales & Business Development bij KIWA Nederland

 

Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Werken met ZZP-ers: welkom terug in 2016!

Verhouding met de veranderende arbeidsmarkt Wat mij opvalt in de stappen die worden genomen binnen het onderwerp inhuren van zelfstandigen, is dat het wat mij betreft de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt terug in de tijd zet in plaats van het meegaan mét de ontwikkeling van de maatschappij in zijn geheel en de verzelfstandigende arbeidsmarkt in het bijzonder. Onze samenleving kenmerkt zich inmiddels door digitalisering, flexibiliteit en het anders indelen van tijd. Mensen zoeken steeds meer de balans tussen werk, mantelzorg, huishouden, gezondheid en maatschappelijke verantwoording. Met het oog op de toekomst is het van belang daarvoor richtlijnen te maken en zelfstandigheid/zelfredzaamheid juist te ondersteunen. We kunnen niet vast blijven houden aan de vaste arbeidsverhouding zoals we die kennen. De groei van het aantal zzp’ers hangt (mede) samen met de ontwikkeling van de maatschappij waarin tijdelijke inhuur de nieuwe norm is: vaste banen maken plaats voor projecten, zelfstandige ondernemers vervangen vaste medewerkers.

Ervaring binnen het ziekenhuis als Freelance Verpleegkundig Specialist

Op het moment van schrijven van dit artikel gaat het niet goed met mijn opa (87 jaar). Enkele jaren geleden kreeg hij de diagnose hartfalen. Binnen een week tijd is hij enorm achteruitgegaan. Mijn opa ligt nu in het ziekenhuis te wachten op een plek in een hospice. Hij is de 7e wachtende in de rij, want er is geen plaats in de omgeving.

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.