Ervaring binnen het ziekenhuis als Freelance Verpleegkundig Specialist

Samantha de Bruin

Op het moment van schrijven van dit artikel gaat het niet goed met mijn opa (87 jaar). Enkele jaren geleden kreeg hij de diagnose hartfalen. Binnen een week tijd is hij enorm achteruitgegaan. Zijn bloeddruk daalt en hij kan niet meer op zijn benen staan. Zijn hartfunctie is binnen korte tijd achteruitgegaan. De huisarts regelt voor hem een consult bij de cardioloog. De cardioloog besluit om hem op te nemen.

Tijdens de opname vertellen ze mijn opa dat er weinig behandelmogelijkheden zijn die zijn lichaam en hart nog aan kunnen. Samen met mijn opa en familie besluit de cardioloog om geen behandeling meer in te zetten maar een symptomatisch beleid te voeren (beleid waarbij medisch handelen gericht is op comfort, het welbevinden en kwaliteit van leven van de patiënt en dus niet meer levensverlengend).

Mijn opa ligt nu in het ziekenhuis te wachten op een plek in een hospice. Hij is de 7ee wachtende in de rij, want er is geen plaats in de omgeving. Ik vraag me af of er echt geen plek is, of dat er personeelstekorten zijn waardoor er geen patiënten kunnen worden opgevangen. Ineens komt het fenomeen ‘personeelstekorten’ dichtbij, want hij is tenslotte míjn opa en hij verdiend net als ieder ander de beste zorg gedurende deze laatste fase van zijn leven.

Personeelstekorten

Er wordt al een langere tijd gestreden voor een loonsverhoging om het voor zorgprofessionals aantrekkelijker te maken om te werken in de zorg. In het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 wordt beschreven dat de personeelstekorten (met name verplegend en verzorgend personeel) op het moment van schrijven groot zijn en blijven toenemen.

De verwachting is dat er bij ongewijzigd beleid in 2022 de tekorten zullen oplopen naar 100.000 tot 125.000 zorgprofessionals, en dat is enorm zorgelijk.

Samantha de Bruin zzp'er en verpleegkundig specialistFunctie verpleegkundig Specialist Ziekenhuis

Als Verpleegkundig Specialist (VS) hoor je bij het verpleegkundig domein. We hebben een uitgebreid takenpakket omdat je zowel op verpleegkundig domein als medisch domein werkt. Een VS mag een zelfstandig behandelrelatie aangaan met de patiënt. Ook mag een VS routinematige handelingen uitvoeren en minder complexe ziektebeelden zelfstandig behandelen.

In deze functie kan een VS (na goed overleg) haar eigen werktijden bepalen; van het werk op de polikliniek, een kwaliteit dag en andere werkzaamheden voor bijvoorbeeld de beroepsvereniging zo goed mogelijk zelf reguleren. Wel is het zo dat in ieder ziekenhuis de functie van verpleegkundig specialist anders is ingevuld.

Ziekenhuis en freelancers

In oktober 2018 kwam er een nieuwsbericht in het Algemeen Dagblad (AD) dat ziekenhuizen in de knel komen door toename zzp’ers. De Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt de ontwikkeling ‘niet leuk’ te vinden, aangezien de werkdruk hierdoor voor de loondienster hoger wordt. Zelfstandige professionals kunnen immers aangeven op welke werkdagen en uren zij zelf het prettigst vinden om ingezet te worden.

Hierdoor zou de loondienster vaker onregelmatig en op lastige uren en dagen moeten werken. Ziekenhuizen zouden juist hierop actief moeten sturen zodat uren eerlijker worden verdeeld tussen professionals in vaste dienst en freelancers. Bij een eerlijke verdeling is uiteindelijk iedereen gebaat.

Samenwerking zzp’er met loondiensters

Voor mijn werkzaamheden word ik over het algemeen benaderd via LinkedIn in of via mijn eigen netwerken. Dit zorgt ervoor dat ik op plekken kom te werken waar er vraag is naar ondersteuning. Mijn collega’s zijn altijd blij dat ik hen kom  ondersteunen en wij samen kwalitatief goede zorg kunnen verlenen. Wanneer het bieden van kwalitatief goede zorg niet mogelijk is doordat er bijvoorbeeld personeelstekorten zijn, dan balen we daar met z’n allen behoorlijk van. Samen hebben wij hetzelfde doel namelijk het verlenen van de beste mogelijke zorg aan onze patiënten.

Kijk van loondiensters op zzp'ers

In een onderzoek van NIVEL (2009) Lonkt het perspectief van het werken als zelfstandige in de zorg? onder de leden van het Panel Verpleging en Verzorging wordt het volgende antwoord gegeven op de vraag: Hoe kijken verpleegkundigen en verzorgden in loondienst
aan tegen zzp'ers?

  • De in loondienst werkende verpleegkundigen en verzorgenden juichen een ontwikkeling naar meer zzp'ers meestal niet toe, maar vinden zzp'ers geen bedreiging voor hun eigen positie. Er zijn kleine verschillen tussen de deelpanels. In de psychiatrie staan verpleegkundigen er relatief positief tegenover. In de thuiszorg zijn verpleegkundigen juist wat negatiever. Degenen die het afgelopen jaar te makenhebben gehad met zzp'ers oordelen positiever.

De laatste zin van bovenstaande onderzoek in 2009 bevestigt mijn huidige ervaringen in de praktijk. Mijn collega’s in loondienst zijn blij met mijn ondersteuning en staan positief tegenover mijn inzet. Ze weten dat het tijdelijk is en zo word ik ook ingezet qua werkzaamheden.

Werkzaamheden zzp'er en loondienster

De werkzaamheden die ik verricht verschillen per opdrachtgever. Dit ligt aan de vraag van ondersteuning die er is, maar ook aan de invulling van de taakherschikking voor de verpleegkundig specialist op de bepaalde plek in het ziekenhuis. Zoals ik al zei, in ieder ziekenhuis en zelfs ook binnen het ziekenhuis zelf kan de functie van VS per specialisme anders zijn ingericht. Zo had ik bij mijn eerste opdrachtgever met name patiëntenzorg op de polikliniek als hoofdtaak.

Ik had van ‘s morgensvroeg tot aan het einde van de middag een bomvol spreekuur. Ik voerde hetzelfde werk uit op de polikliniek als mijn collega VS en artsen. De taken die ik verrichtte waren onder andere: nieuwe patiënten in kaart brengen, het voeren van slecht nieuwsgesprekken, behandelmogelijkheden bespreken, follow-up controles verrichten, wondproblematiek beoordelen na een operatie en het uitvoeren van seroompuncties. Deze functie was vooral gericht op werkondersteuning op de polikliniek. Op de polikliniek voerde ik als VS dezelfde taken uit als de arts.

Bij een volgende opdrachtgever in het ziekenhuis werd ik gevraagd om de verpleegkundig specialisten die er werken te ondersteunen op de polikliniek en om mee te denken in het opbouwen van de functie en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voordat ik ergens ga werken bespreek ik met mijn opdrachtgevers wat de wensen zijn en waar ze ondersteuning in willen, zodat dit voor beide partijen duidelijk is. Zoals je hierboven kunt lezen, kan dit op iedere werkplek anders zijn.

Uitdaging voor iedereen

Als zzp’er is het echt fijn om op verschillende plekken te werken en waar ik echt nodig ben. Mijn collega’s zijn blij met mijn inzet en krijg veel waardering voor mijn werk. Dit gun ik eigenlijk iedere andere zorgprofessional. Ondanks alle discussies over zzp’ers in de zorg, geloof ik dat het veel belangrijker is dat we met elkaar (de overheid, NVZ en alle zorgprofessionals) de zorg weer aantrekkelijk maken, zodat meer mensen kiezen voor dit prachtige beroep; ongeacht hun contract vorm. Ik hou van mijn werk, omdat het geweldig is om met mensen te werken en voor hen te zorgen. Mocht je vragen hebben over het werken in de zorg, dan wil ik je met alle liefde daarover informeren.


Hartelijke groet,
Samantha de Bruin

 

Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Ontwikkelingen rondom ZZP besproken - tijd voor duidelijkheid

Het blijft onrustig in de wereld van het inhuren van zzp’ers. Minister Koolmees wil zo snel mogelijk heldere zzp-regels stellen die per 1 januari 2021 zouden gaan gelden. Het inhuren van (schijn)zelfstandigen en de groei van het aantal zzp’ers vindt hij zorgelijk. Volgens hem ontstaat er ongelijke concurrentie met betrekking tot arbeidsbeloning en -voorwaarden ten opzichte van werknemers.

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.